AGG-GAO
 
Juan Pérez de Lazarraga
Señor de la Torre de Larrea
manuscrito
[1564 – 1567]
Juan Perez de Lazarraga
Larrea Dorretxeko jaunaren
eskuizkribua
[1564 – 1567]
anchinaco liburuetan
çeñetan ditut eçautu
eusquel erriau nola eben
erregue batec pobladu

(fol. 18 vlto.)

Manuscrito en 4º, de 51 folios (102 páginas), de los que los 4 iniciales están parcialmente mutilados. Borrador o ejemplar de trabajo de una única mano.
Se trata de una colección de versos, cantares y lances de amor escritos en euskera, de mano de Juan Pérez de Lazarraga, Señor de la Torre de Larrea (cr. 1550 – 12.04.1605), acompañados de un largo relato mitológico al gusto de la época.
Escrito entre los años 1564 y 1567, según se desprende del análisis de varios párrafos del propio texto y atribuible, con toda certeza, al citado Lazarraga.
El autor es el mayorazgo de una de las múltiples ramas del linaje de los Lazarraga, que, procedente de Oñate, se instala a finales del siglo XV en diferentes Palacios y Torres de la llanada alavesa.
Hasta la fecha, Juan Pérez de Lazarraga es conocido por una relación genealógica de su propio linaje, espléndido texto erudito de 1588-89, del que se conocen cinco copias.

Eskuizkribua plegu laurdenean egina dago. 51 orriz (102 orrialdez) osatua. Lehenengo 4ak ez daude osorik, urratuak izan dira. Esku bakarreko zirriborroa edo lanerako alea dela esan daiteke.
Juan Perez de Lazarragak, Larrea Dorretxeko Jaunak (cr. 1550 – 1605.04.12) euskaraz idatzitako bertso, kanta eta maitasun-kontuen bilduma da. Horiez gain, garai hartan gogoko zuten kontakizun mitologiko luze bat dago.
Testuko hainbat paragrafo aztertu ondoren, badirudi 1564 eta 1567 bitartean idatzitakoak direla, eta egilea Lazarraga dela.
Egilea, jatorriz Oñatiarra den Lazarragatarren leinuko adar ugarietako baten maiorazkoa zen. XV. mendearen bukaeran Arabako lautadan hainbat Jauregi eta Dorretxe eraiki eta bertara bizitzera joandakoen ondorengoetako bat hain zuzen ere.
Orain arte, Juan Pérez de Lazarragak berak egindako bere leinukoen genealogi zerrenda bati esker izan dugu autore honen berri. Erudizioz jantzitako 1588-89ko testu bikain horren bost kopia ezagutzen ditugu.

Eskuizkribuaren transkribapena Armiarmaren Klasikoak webgunean